Liên hệ

pangasius-steak

LIÊN HỆ

THÔNG TIN CÔNG TY

MKFOOD GROUP CO., LTD.

ADD: CS21-1, Street no.7, Diamond City Urban Area, My Quy Ward, Long Xuyen City, An Giang Province, Vietnam
Tax: 1602099171.

Phone: (+84) 2966 298 856

Fax: +84-2966-298-856

Email: sales@mkfoodcorp.com.vn

LIÊN HỆ

BẢN ĐỒ